Ohjeita vuositilaston lukijalle

Tilastouudistus

Vuositilastoon on vuodesta 2007 alkaen kerätty yksityiskohtaisempaa tietoa kuin ennen. Terminologiaa ja tilastointiohjeita on sekä tuotteiden että jakeluteiden osalta on edelleen täsmennetty vuonna 2008.

Painettujen kirjojen uutuusnimikkeet, painetun yleisen kirjallisuuden euromääräinen kokonaismyynti, painettujen oppikirjojen euromääräinen kokonaismyynti sekä kirjakerhojen kokonaismyynti ovat edellisten vuosien kanssa vertailukelpoiset.

Tilastoinnissa käytetty terminologia

Painettu kirja on kustannustuote, jonka kustantaja on myynyt 8 %:n arvon­lisäverolla.

Uutuusnimike on kyseisenä vuonna julkaistu ensipainos, sidosmuodosta riippumatta.

Esikoisteos on kirjailijan ensimmäinen julkaistu teos. Esikoisteoksia on vain kotimaisessa kaunokirjallisuudessa, kotimaisissa lasten- ja nuortenkirjoissa sekä kotimaisissa sarjakuvissa.

Uusi painos on ennen tilastovuotta ensimmäisen kerran julkaistusta nimikkeestä otettu painos tai tilastovuonna kovakantisena julkaistusta uutuusnimikkeestä pokkarina otettu painos. Vain nimikkeiden määrä on tilastoitu, ei painosten lukumäärää.

Kaunokirjallisuutta ovat kirjastoluokkiin 80-852 luokitellut kirjat, joita kustantaja ei ole luokitellut lastenkirjoiksi, nuortenkirjoiksi tai sarjakuviksi.

Sarjakuvia ovat kaikki sarjakuvat (kirjastoluokka 853) – sekä kotimaiset että käännetyt aikuisten, lasten ja nuorten sarjakuvat.

Lastenkirjoja ovat sisällöstä riippumatta kirjat, joiden kirjastoluokituksen liittyy L-tunnus (poislukien sarjakuvat).

Nuortenkirjoja ovat sisällöstä riippumatta kirjat, joiden kirjastoluokitukseen liittyy N-tunnus (poislukien sarjakuvat).

Tietokirjoja ovat kirjastoluokan ensimmäisen numeron perusteella luokkiin 0-7 ja luokkaan 9 luokitellut sekä kahden ensimmäisen numeron perusteella luokkiin 86-89 luokitellut kirjat. Suurteokset sisältyvät tietokirjoihin.

Pokkari on vähittäismyyntihinnaltaan enintään noin kymmenen euron hintainen, euroformaattinen (110 x 178 mm), pehmeäkantinen kirja. Myös ensipainos voi olla pokkari, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Peruskoulun oppikirja on painetussa muodossa oleva peruskouluopetukseen tarkoitettu oppikirja sekä siihen kiinteästi liittyvä muu, opettajan tai oppilaan käyttöön tarkoitettu painettu materiaali.

Lukion oppikirja on painetussa muodossa oleva lukion oppikirja sekä siihen kiinteästi liittyvä muu, opettajan tai oppilaan käyttöön tarkoitettu painettu materiaali.

Muu oppikirja on painetussa muodossa oleva ammatti- tai aikuisopetuksen oppikirja sekä siihen kiinteästi liittyvä muu, opettajan tai oppilaan käyttöön tarkoitettu painettu materiaali ja yleiseen kirjallisuuteen luokiteltu tietokirja, jonka myynnistä kustantajan perustellun arvion mukaan vähintään 70 % on mennyt opetuskäyttöön.

Äänikirja tallenteena on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä äänikirja, joilla on ISBN-tunnus.

Ladattava äänikirja on verkon kautta jollekin laitteelle (PC, erillinen lukulaite, matkapuhelin, kannettava soitin tai joku muu laite) ladattava äänikirja, jolla on ISBN-tunnus.

Digitaalinen tallenne on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä sisältökokonaisuus, jota kustantaja ei ole luokitellut äänikirjaksi.

Online-julkaisu on verkon kautta käytettävä sisältö- tai palvelukokonaisuus.

Peruskoulun oppimateriaali (digitaalisissa tuotteissa) on peruskoulun opetukseen tarkoitettu, oppikirjasarjaan liittyvä tai itsenäinen, oppilaalle tai opettajalle tarkoitettu materiaali.

Lukion oppimateriaali (digitaalisissa tuotteissa) on lukion opetukseen tarkoitettu, oppikirjasarjaan liittyvä tai itsenäinen, oppilaalle tai opettajalle tarkoitettu materiaali.

Muu oppimateriaali (digitaalisissa tuotteissa) on ammatti- tai aikuisopetukseen tarkoitettu, oppikirjaan liittyvä tai itsenäinen, oppilaalle tai opettajalle tarkoitettu materiaali.

Jälleenmyyjä on ostaja, joka ostaa kirjan myydäkseen sen edelleen.

Suoramyynti on kustantajan myyntiä asiakkaalle, jonka ensisijainen tarkoitus ei ole myydä kirjaa edelleen (yritys, kunta, kirjasto, koulu, seurakunta, muu yhteisö, kuluttaja).

Henkilöstö tarkoittaa välittömästi kustannustoiminnan palveluksessa olevia ihmisiä.

Tulosta