Neljännesvuositilasto 2019Q1-Q2

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1 - 2019Q1-Q2

Total sales 1000 €, netsales of publication forms without VAT

Printed books and Digital publications total.

2015Q1-Q2 2016Q1-Q2 2017Q1-Q2 2018Q1-Q2 2019Q1-Q2
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Total 41 514 38 676 -6,8 36 841 -4,7 52 338 * 52 185 -0,3
Printed books 40 531 37 692 -7,0 35 215 -6,6 36 123 +2,6 32 024 -11,3
Digital publications 983 984 +0,1 1 626 +65,2 16 214 * 20 160 +24,3

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä4 333 -3,6 1 440 -24,8 3 264 +22,9 9 038 -0,3 623 +11,8 9 661 +0,4 1 181 -6,6
Kotimainen1 739 -3,4 639 -24,9 1 383 +27,2 3 761 +0,6 253 -13,4 4 015 -0,4 462 -9,6
Käännetty2 594 -3,6 801 -24,7 1 881 +20,0 5 276 -0,9 369 +39,2 5 646 +1,0 719 -4,5
Sarjakuvat194 -15,3 19 -80,4 307 -82,0 522 -74,4 89 -56,2 611 -72,7 117 -66,3
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä2 683 -6,1 1 159 -14,4 2 577 +0,1 6 420 -5,4 649 -57,8 7 069 -15,1 813 -31,2
Lastenkirjat2 038 -4,8 1 024 -7,8 2 032 +10,0 5 095 -0,1 394 -73,0 5 490 -16,3 632 -32,1
Nuortenkirjat644 -10,1 135 -44,4 544 -25,3 1 324 -21,5 254 +217,5 1 578 -10,7 180 -28,0
Tietokirjat7 081 +0,8 1 221 -21,8 2 595 -12,7 10 897 -5,7 3 784 -13,5 14 682 -7,9 1 083 -9,5
Painetut kirjat yhteensä14 293 -2,1 3 841 -22,1 8 744 -11,8 26 878 -8,7 5 145 -22,9 32 024 -11,3 3 195 -19,9
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita1 336 -7,2 54 -87,8 966 +105,1 2 357 +0,0 74 +89,7 2 432 +1,5 738 +7,1
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä500 +155,1 211 -3,2 596 -6,3 130 -1,5 341 -2,6 89 -8,2 1 186 +27,4
Kaunokirjallisuus310 +162,7 90 +150,0 385 +2,9 98 -5,8 188 +33,3 41 -18,0 737 +36,0
Lasten- ja nuortenkirjat58 +41,5 80 -52,7 19 -9,5 5 +25,0 85 -51,1 14 -30,0 92 +10,8
Tietokirjat131 +254,1 41 +241,7 191 -20,7 26 +13,0 68 +94,3 33 +22,2 356 +16,7
Äänikirjat yhteensä3 801 +212,1 1 152 +219,1 445 +32,0 116 +30,3 1 268 +181,8 96 +128,6 4 343 +171,8
Kaunokirjallisuus1 893 +139,0 495 +145,0 321 +21,6 90 +26,8 586 +114,7 51 +82,1 2 266 +108,8
Lasten- ja nuortenkirjat847 +345,8 388 +308,4 36 +24,1 9 +50,0 397 +293,1 23 +228,6 908 +298,2
Tietokirjat1 060 +351,1 267 +323,8 87 +102,3 16 +45,5 284 +278,7 21 +320,0 1 168 +311,3
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   14 443 +6,8 14 443 +6,8
Fyysiset tallenteet0   0   187 +13,3 22 +10,0 22 +10,0 0   187 +13,3
Sähköiset julkaisut yhteensä4 301 +204,0 1 363 +135,0 1 229 +7,9 268 +11,2 1 631 +98,4 14 630 +7,1 20 160 +24,3
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   6 -94,9 0 -100,0 0 -100,0 11 185 -17,3 11 192 -17,9

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi BookBeat, Nextory ja Storytel) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä (usein kirjastojen käyttämä).