Neljännesvuositilasto 2018Q1-Q4

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4

Total sales 1000 €, netsales of publication forms without VAT

Printed books and Digital publications total.

2014Q1-Q4 2015Q1-Q4 2016Q1-Q4 2017Q1-Q4 2018Q1-Q4
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Total 106 285 104 984 -1,2 98 420 -6,3 96 152 -2,3 121 471 *
Printed books 104 149 102 733 -1,4 95 916 -6,6 92 167 -3,9 95 152 +3,2
Digital publications 2 135 2 250 +5,4 2 504 +11,3 3 985 +59,1 26 319 *

* Sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä 2018Q1-Q4 eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä11 798 -27,9 5 433 -12,1 5 393 +58,3 22 625 -12,8 2 718 +1,3 25 343 -11,5 2 786 -17,8
Kotimainen5 543 -25,6 2 889 -8,5 2 457 +57,5 10 890 -10,5 1 409 -3,7 12 300 -9,8 1 200 -16,4
Käännetty6 254 -29,8 2 544 -15,9 2 935 +59,1 11 734 -14,9 1 308 +7,2 13 043 -13,1 1 586 -18,9
Sarjakuvat528 -30,8 389 -6,3 3 597 -11,6 4 516 -14,0 402 -5,6 4 919 -13,3 750 -17,9
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä8 494 -26,2 4 417 -10,5 5 302 +79,7 18 214 -6,1 3 316 +53,9 21 530 -0,1 2 751 -7,2
Lastenkirjat6 164 -33,4 3 944 -14,1 3 980 +65,4 14 088 -13,3 3 203 +52,7 17 291 -5,8 2 312 -11,7
Nuortenkirjat2 330 +3,9 472 +36,0 1 322 +143,0 4 125 +31,6 113 +98,2 4 238 +32,8 438 +25,9
Tietokirjat21 865 +3,2 6 344 +6,4 5 574 +57,2 33 784 +10,1 9 574 +70,3 43 359 +19,4 3 187 -2,7
Painetut kirjat yhteensä42 686 -14,3 16 585 -5,2 19 868 +42,2 79 140 -2,6 16 012 +47,1 95 152 +3,2 9 476 -10,2
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita2 890 -21,1 787 -26,6 1 000 -7,2 4 678 -19,5 83 -4,6 4 762 -19,3 1 329 -23,0
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä611   497   1 379   579   1 076   203   2 194  
Kaunokirjallisuus372   112   814   192   305   100   1 287  
Lasten- ja nuortenkirjat105   342   46   340   682   39   191  
Tietokirjat134   42   518   46   88   63   716  
Sähköiset äänikirjat yhteensä4 036   1 189   786   956   2 145   112   4 935  
Kaunokirjallisuus2 273   585   595   445   1 030   70   2 939  
Lasten- ja nuortenkirjat799   357   71   312   669   23   894  
Tietokirjat963   246   119   199   445   19   1 102  
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   18 801   18 801  
Fyysiset tallenteet0   0   387   51   51   0   387  
Sähköiset julkaisut yhteensä4 648   1 686   2 552   1 587   3 274   19 118   26 319  
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   247   3   3   18 801   19 048  

Muutokset aiempaan:

Aikaisempien vuosien kanssa vertailukelpoisia ovat vain sähkökirjojen myynti kaikki yhteensä ja sähköisten äänikirjojen (aiemmin ladattavat äänikirjat) myynti kaikki yhteensä.

Ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Fyysisten tallenteiden (aiemmin äänikirjat tallenteina) myyntiin sisältyvät vuoden 2018 alusta lukien sekä äänikirjat että multimediajulkaisut.

Uudet termit:

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi Storytel ja BookBeat) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä (usein kirjastojen käyttämä).

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.