Neljännesvuositilasto 2018Q1-Q3

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3

Total sales 1000 €, netsales of publication forms without VAT

Printed books and Digital publications total.

2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 2016Q1-Q3 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Total 67 513 66 151 -2,0 61 418 -7,2 59 214 -3,6 81 699 *
Printed books 66 160 64 633 -2,3 59 810 -7,5 56 510 -5,5 60 455 +7,0
Digital publications 1 352 1 518 +12,3 1 608 +5,9 2 704 +68,2 21 244 *

* Sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä 2018Q1-Q2 eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä7 682 -27,1 3 117 -18,6 4 596 +60,8 15 395 -10,6 1 777 -1,4 17 173 -9,8 1 954 -15,8
Kotimainen3 343 -27,5 1 478 -16,0 2 114 +66,9 6 935 -9,2 1 045 +10,5 7 981 -7,0 809 -12,7
Käännetty4 339 -26,8 1 638 -20,9 2 482 +56,0 8 460 -11,8 732 -14,4 9 192 -12,0 1 144 -17,9
Sarjakuvat360 -8,9 159 +9,7 2 751 -2,0 3 271 -2,3 297 0,0 3 568 -2,1 533 -13,8
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä4 984 -15,7 2 264 -11,3 4 412 +89,9 11 661 +8,1 2 217 +70,5 13 878 +14,8 1 762 -6,6
Lastenkirjat3 794 -17,7 1 831 -21,7 3 276 +75,1 8 902 +0,9 2 119 +67,4 11 022 +9,3 1 390 -16,6
Nuortenkirjat1 190 -8,6 432 +102,8 1 136 +151,3 2 758 +40,2 97 +193,9 2 856 +42,7 372 +69,1
Tietokirjat12 472 +2,1 3 158 +2,1 4 158 +59,6 19 790 +10,4 6 276 +64,2 25 834 +18,8 1 913 -5,3
Painetut kirjat yhteensä25 500 -12,3 8 700 -9,6 15 918 +50,2 50 118 +1,7 10 569 +46,3 60 455 +7,0 6 163 -10,0
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita2 134 -15,4 642 -20,0 706 -17,8 3 484 -16,8 55 -3,5 3 539 -16,6 997 -19,8
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä385   343   988   208   550   141   1 515  
Kaunokirjallisuus239   74   586   165   239   74   900  
Lasten- ja nuortenkirjat70   244   34   8   253   26   131  
Tietokirjat76   25   367   34   60   40   483  
Sähköiset äänikirjat yhteensä2 449   728   536   150   879   69   3 055  
Kaunokirjallisuus1 460   377   416   120   497   45   1 922  
Lasten- ja nuortenkirjat450   208   48   10   219   12   511  
Tietokirjat538   143   70   19   162   11   621  
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   16 422   16 422  
Fyysiset tallenteet0   0   251   29   29   0   251  
Sähköiset julkaisut yhteensä2 834   1 072   1 776   388   1 459   16 632   21 244  
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   187   2 213   2 213   16 422   16 609  

Muutokset aiempaan:

Aikaisempien vuosien kanssa vertailukelpoisia ovat vain sähkökirjojen myynti kaikki yhteensä ja sähköisten äänikirjojen (aiemmin ladattavat äänikirjat) myynti kaikki yhteensä.

Ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Fyysisten tallenteiden (aiemmin äänikirjat tallenteina) myyntiin sisältyvät vuoden 2018 alusta lukien sekä äänikirjat että multimediajulkaisut.

Uudet termit:

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi Storytel ja BookBeat) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä (usein kirjastojen käyttämä).

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.