Neljännesvuositilasto 2019Q1

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1

Total sales 1000 €, netsales of publication forms without VAT

Printed books and Digital publications total.

2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 2019Q1
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Total 21 490 19 650 -8,6 19 702 +0,3 28 770 * 28 079 -2,4
Printed books 21 004 19 141 -8,9 18 983 -0,8 18 915 -0,4 15 644 -17,3
Digital publications 486 509 +4,7 719 +41,3 9 855 * 12 435 +26,2

* Sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä 2018Q1-Q4 eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä1 830 -37,9 845 +6,7 1 433 +91,8 4 108 -8,4 67 -64,0 4 176 -10,7 550 -3,7
Kotimainen595 -44,9 293 -2,0 559 +79,7 1 449 -14,3 39 -39,1 1 488 -15,3 189 -19,9
Käännetty1 234 -33,9 551 +11,8 874 +100,9 2 659 -4,9 27 -77,7 2 687 -7,9 361 +8,1
Sarjakuvat104 -34,2 6 -88,9 149 -81,9 260 -74,9 46 -58,6 306 -73,3 59 -65,5
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä1 291 -35,7 393 -38,3 1 429 +92,1 3 114 -8,1 235 -74,2 3 350 -22,1 350 -43,4
Lastenkirjat952 -35,6 318 -42,4 1 099 +94,5 2 370 -8,7 166 -80,7 2 537 -26,7 264 -46,9
Nuortenkirjat338 -35,9 74 -12,9 330 +84,4 743 -6,2 68 +38,8 812 -3,4 85 -29,2
Tietokirjat3 752 -22,9 557 -26,4 1 637 +118,9 5 947 -6,7 1 863 -23,0 7 811 -11,2 545 -14,2
Painetut kirjat yhteensä6 978 -30,1 1 803 -19,6 4 649 +51,7 13 431 -12,2 2 212 -39,0 15 644 -17,3 1 505 -24,6
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita729 +0,3 268 +27,0 208 +40,5 1 206 +10,9 22 +144,4 1 229 +12,1 368 +30,0
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä256 +208,4 131 +23,6 318 -0,6 61 -15,3 193 +7,8 40 -2,4 615 +38,2
Kaunokirjallisuus147 +212,8 44 +193,3 169 -7,7 46 -17,9 90 +25,0 17 -15,0 334 +33,1
Lasten- ja nuortenkirjat35 +84,2 64 -24,7 8 -20,0 2 0,0 67 -23,9 7 -12,5 51 +34,2
Tietokirjat73 +356,3 22 +340,0 141 +11,9 13 +8,3 36 +100,0 15 +15,4 230 +48,4
Äänikirjat yhteensä1 760 +274,5 519 +268,1 194 +28,5 53 +47,2 573 +221,9 40 +185,7 1 996 +213,8
Kaunokirjallisuus857 +178,2 221 +179,7 141 +25,9 40 +53,8 262 +147,2 20 +100,0 1 018 +136,2
Lasten- ja nuortenkirjat386 +443,7 174 +370,3 17 +13,3 4 +33,3 179 +347,5 11 +450,0 415 +371,6
Tietokirjat516 +473,3 123 +412,5 36 +56,5 8 +33,3 132 +325,8 8 +300,0 561 +383,6
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   9 776 +12,5 9 776 +12,5
Fyysiset tallenteet0   0   46 -45,2 5 -58,3 5 -58,3 0   46 -45,2
Sähköiset julkaisut yhteensä2 017 +264,7 651 +162,5 560 +0,9 119 -2,5 771 +108,4 9 857 +12,7 12 435 +26,2
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   3 -95,2 0   0   9 097 +4,7 9 100 +4,0

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi Storytel ja BookBeat) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä (usein kirjastojen käyttämä).