Tilastojen lukuohjeita

Myynti jälleenmyyjille on kustantajan arvonlisäveroton nettomyynti seuraavalle jakeluportaalle.

Suoramyynti on kustantajan arvonlisäveroton nettomyynti loppuasiakkaalle (kuluttaja, yritys tai yhteisö) ilman toimituskuluja.

Aikasarjat

Painetuista kirjoista ja sähköisten julkaisujen uutuuksista esitetään viiden viimeisen vuoden tiedot, sähköisten julkaisujen myynnistä aikasarja vuodesta 2007 alkaen.

Otsikon ”PITKÄT AIKASARJAT” alta löytyy tietoja vuodesta 1990 alkaen. Kustannusyhdistyksen jäsenkunnassa tapahtuneiden ja tilastojärjestelmään tehtyjen muutosten takia eri vuosien tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, mutta suuntaa antavia ne ovat. Pitkissä aikasarjoissa sarjakuvien myynti sisältyy vuoteen 2006 asti pääosin lasten- ja nuortenkirjoihin, osittain kaunokirjallisuuteen.

Taulukkokohtaiset apuvälineet

Jokaisen taulukon yhteydessä on ohje aikasarjan hakemiseksi ja lyhyt täsmennys taulukon sisällöstä.

Jokaisen taulukon alussa on excel-kuvake, jota klikkaamalla taulukko avautuu excel-tiedostona.

Joitakin käsitteitä

Kaunokirjallisuuteen ei sisälly lasten- ja nuortenkirjoja eikä sarjakuvakirjoja.

Sarjakuviin sisältyvät kaikki sarjakuvakirjat.

Lastenkirjoja ovat sisällöstä riippumatta kirjat, jotka kustantaja on luokitellut lastenkirjoiksi, eivät kuitenkaan sarjakuvat.

Nuortenkirjoja ovat sisällöstä riippumatta kirjat, jotka kustantaja on luokitellut nuortenkirjoiksi, eivät kuitenkaan sarjakuvat.

Tietokirjoihin ei sisälly lasten- ja nuortenkirjoja.

Pokkari on euroformaattinen (110 x 178 mm), pehmeäkantinen kirja tai jättipokkari. Sarjakuvakirjoja ei kuitenkaan lueta pokkareiksi.

Oppikirjoihin (sähköisissä tuotteissa oppimateriaali) kuuluvat oppikirja sekä siihen kiinteästi liittyvä muu, opettajan tai oppilaan käyttöön tarkoitettu aineisto.

Muu oppikirja (sähköisissä tuotteissa oppimateriaali) on muuhun kuin peruskoulun tai lukion opiskeluun tarkoitettu oppi- tai kurssikirja sekä siihen kiinteästi liittyvä muu, opettajan tai oppilaan käyttöön tarkoitettu aineisto.

Äänikirja fyysisenä tallenteena on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä äänikirja.

Digitaalinen tallenne, muu kuin äänikirja on cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytävä kirja tai kirjaksi luokiteltu multimediasisältö.

Ladattava äänikirja ja ladattava sähkökirja ovat verkon kautta jollekin päätelaitteelle ladattavia tai päätelaitteella verkon kautta kuunneltavia tai luettavia yksittäisiä kirjoja.

Online-julkaisu on kokonaisuus, johon sisältyy muutakin kuin yksittäisten kirjojen hankinta-, luku- tai kuunteluoikeuksia.