Tilastojen lukuohjeita

Tilastojen luvut kertovat kustantajien myynnistä seuraavalle portaalle. Luvut eivät siis sisällä arvonlisäveroa, eivätkä seuraavan myyntiportaan myyntipalkkiota.

Vuosien vertailukelpoisuus

Tilastojen aikasarjoja tarkasteltaessa huomioitava tilastoinnin muutokset vuosina 2007 ja 2010.

Vuodesta 2007 alkaen aikaisemmin lasten- ja nuortenkirjoihin sisältyneiden sarjakuvakirjojen julkaisu ja myynti on tilastoitu omana tuoteryhmänään.

Vuoteen 2012 asti kustantajien myynti oman kirjakerhon kautta sisältyy nettohintaisena myyntiin jälleenmyyjille. Vuodesta 2013 alkaen se sisältyy kustantajan suoramyyntiin kuluttajahintaisena ilman arvonlisäveroa.

Taulukkokohtaiset apuvälineet

Jokaisen taulukon yhteydessä on lyhyesti täsmennetty taulukon sisältöä.

Jokaisen taulukon alussa on excel-kuvake, jota klikkaamalla taulukko avautuu excel-tiedostona.

Tilastoinnissa käytetyt käsitteet

Kaunokirjallisuuteen ei sisälly lasten- ja nuortenkirjoja eikä sarjakuvia.

Sarjakuviin sisältyvät kaikki sarjakuvakirjat.

Lastenkirjoja ovat sisällöstä riippumatta kirjat, jotka kustantaja on luokitellut lastenkirjoiksi, eivät kuitenkaan sarjakuvat.

Nuortenkirjoja ovat sisällöstä riippumatta kirjat, jotka kustantaja on luokitellut nuortenkirjoiksi, eivät kuitenkaan sarjakuvat.

Tietokirjoihin ei sisälly lasten- ja nuortenkirjoja.

Pokkari on vähittäismyyntihinnaltaan enintään noin kymmenen euron hintainen, euroformaattinen (110 x 178 mm), pehmeäkantinen kirja. Sarjakuvakirjoja ei kuitenkaan tilastoida pokkareiksi.

Oppikirjoihin (sähköisissä tuotteissa oppimateriaali) kuuluvat oppikirja sekä siihen kiinteästi liittyvä muu, opettajan tai oppilaan käyttöön tarkoitettu aineisto.

Muu oppikirja (sähköisissä muodossa oppimateriaali) on muuhun kuin peruskoulun tai lukion opiskeluun tarkoitettu oppi- tai kurssikirja sekä siihen kiinteästi liittyvä muu, opettajan tai oppilaan käyttöön tarkoitettu aineisto.

Äänikirja fyysisenä tallenteena ja sähköinen tallenne ovat cd-, dvd- tai muuna tallenteena myytäviä kirjoja.

Ladattava äänikirja ja ladattava sähkökirja ovat verkon kautta jollekin päätelaitteelle ladattavia tai päätelaitteella verkon kautta kuunneltavia tai luettavia yksittäisiä kirjoja.

Online-julkaisu on vain verkon kautta käytettäväksi tarkoitettu yksittäistä kirjaa laajempi kokonaisuus.