Kokonaismyynti 2011-2016, arvonlisäveroton nettomyynti kirjallisuuslajeittain, (1 000 €)

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu aikasarja kaaviona.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
% % % % %
Kaunokirjallisuus yhteensä 42 558 41 161 -3,3 40 935 -0,6 35 353 -13,6 34 537 -2,3 32 236 -6,7
Painetut kirjat 41 422 39 693 -4,2 39 675 0,0 33 856 -14,7 32 997 -2,5 30 333 -8,1
Sähköiset julkaisut 1 136 1 468 +29,3 1 260 -14,2 1 496 +18,8 1 540 +2,9 1 903 +23,6
Sarjakuvat yhteensä 11 701 12 041 +2,9 9 671 -19,7 8 076 -16,5 7 584 -6,1 6 679 -11,9
Painetut kirjat 11 701 12 041 +2,9 9 671 -19,7 8 076 -16,5 7 584 -6,1 6 679 -11,9
Sähköiset julkaisut - - - - - - - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä 34 818 33 563 -3,6 30 872 -8,0 30 892 +0,1 27 099 -12,3 26 398 -2,6
Painetut kirjat 34 289 33 113 -3,4 30 106 -9,1 30 176 +0,2 26 643 -11,7 25 951 -2,6
Sähköiset julkaisut 528 450 -14,8 765 +70,0 716 -6,5 456 -36,2 446 -2,1
Tietokirjat yhteensä 98 633 87 021 -11,8 83 897 -3,6 83 943 +0,1 81 977 -2,3 81 364 -0,7
Painetut kirjat 87 769 75 335 -14,2 71 925 -4,5 71 570 -0,5 68 661 -4,1 65 706 -4,3
Sähköiset julkaisut 10 864 11 685 +7,6 11 972 +2,5 12 372 +3,3 13 315 +7,6 15 658 +17,6
Yleinen kirjallisuus yhteensä 187 805 173 801 -7,5 165 416 -4,8 158 641 -4,1 151 220 -4,7 146 698 -3,0
Joista pokkareita 6 801 7 891 +16,0 7 901 +0,1 7 353 -6,9 6 981 -5,1 7 106 +1,8
Painetut kirjat 175 235 160 192 -8,6 151 378 -5,5 143 765 -5,0 135 855 -5,5 128 673 -5,3
Sähköiset julkaisut 12 569 13 609 +8,3 14 037 +3,1 14 876 +6,0 15 364 +3,3 18 024 +17,3
Peruskoulun oppikirjat yhteensä 55 429 57 025 +2,9 56 770 -0,4 55 879 -1,6 53 830 -3,7 61 194 +13,7
Painetut kirjat 52 243 53 669 +2,7 53 757 +0,2 52 633 -2,1 50 632 -3,8 57 204 +13,0
Sähköiset julkaisut 3 186 3 356 +5,4 3 012 -10,2 3 246 +7,7 3 198 -1,5 3 990 +24,8
Lukion oppikirjat yhteensä 19 562 19 250 -1,6 18 649 -3,1 17 527 -6,0 15 509 -11,5 21 863 +41,0
Painetut kirjat 19 402 19 004 -2,0 18 323 -3,6 17 150 -6,4 15 131 -11,8 20 666 +36,6
Sähköiset julkaisut 159 245 +53,6 326 +33,1 376 +15,2 378 +0,5 1 196 +216,2
Muut oppikirjat yhteensä 13 001 12 772 -1,8 12 561 -1,6 11 651 -7,2 11 397 -2,2 9 605 -15,7
Painetut kirjat 12 790 12 582 -1,6 12 213 -2,9 11 254 -7,9 10 832 -3,7 9 040 -16,5
Sähköiset julkaisut 211 189 -10,2 347 +83,2 397 +14,1 565 +42,3 565 +0,1
Oppikirjat yhteensä 88 104 89 151 +1,2 88 073 -1,2 85 593 -2,8 80 763 -5,6 92 781 +14,9
Painetut kirjat 84 546 85 335 +0,9 84 382 -1,1 81 576 -3,3 76 608 -6,1 87 002 +13,6
Sähköiset julkaisut 3 557 3 815 +7,3 3 691 -3,3 4 017 +8,8 4 154 +3,4 5 779 +39,1
Kaikki yhteensä 275 909 262 955 -4,7 253 565 -3,6 244 919 -3,4 231 991 -5,3 239 480 +3,2
Painetut kirjat 259 782 245 529 -5,5 235 837 -3,9 226 026 -4,2 212 472 -6,0 215 675 +1,5
Sähköiset julkaisut 16 127 17 425 +8,1 17 728 +1,7 18 893 +6,6 19 519 +3,3 23 804 +22,0
Erittelemätön myynti 0 1   76 +5000,0 684 +795,3 8 -98,8 0 -100,0