Neljännesvuositilasto 2015 Q1

Neljännesvuositilasto kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Se antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Neljännesvuositilasto ei sisällä oppimateriaalien myyntiä, vaan se kuvaa ainoastaan yleisen kirjallisuuden myyntiä. Oppimateriaalin osalta katso Oppimateriaalitilasto

Sähköisten julkaisujen myynnin tilastointi on uudistettu vuonna 2018. Tätä vanhemmat tiedot löytyvät arkistosta.

Ammatilliset digikirjastot ovat mukana neljännesvuositilastossa vuoden 2018 alusta alkaen. Sitä vanhemmat kokonaismyyntiluvut eivät ole vertailukelpoisia uudempien kanssa.

Kokonaismyynti

Kokonaismyynnin kehitys

Arvonlisäveroton nettomyynti milj. €

2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1
milj. € % milj. € % milj. € %
Painetut kirjat 24,4 - 21,4 -12,4 21,0 -1,7
Sähköiset julkaisut 0,4 - 0,4 -15,9 0,5 +33,4
Yhteensä 24,8 - 21,7 -12,4 21,5 -1,1

% tarkoittaa muutosprosenttia edelliseen vuoteen

Myynti kirjallisuuslajeittain

Myynti kirjallisuuslajeittain

Arvonlisäveroton nettomyynti milj. €, painetut ja sähköiset yhteensä

2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1
milj. € % milj. € % milj. € %
Kaunokirjallisuus - - - - - -
Sarjakuvat - - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - - -
Tietokirjat - - - - - -
Ammatilliset digikirjastot - - - - - -
Fyysiset tallenteet - - - - - -
Yhteensä 24,4 - 21,4 -12,4 21,0 -1,7

% tarkoittaa muutosprosenttia edelliseen vuoteen

Painetut kirjat

Painetut kirjat

Arvonlisäveroton nettomyynti milj. €

2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1
Kirjakaupoille
milj. €
% Muille vähittäis-
kaupoille milj. €
% Tukkumyyjille
milj. €
% Jälleenmyyjille
yht. milj. €
% Suoramyynti
milj. €
% Yhteensä
milj. €
% Yhteensä
milj. kpl
% Kirjakaupoille
milj. €
% Muille vähittäis-
kaupoille milj. €
% Tukkumyyjille
milj. €
% Jälleenmyyjille
yht. milj. €
% Suoramyynti
milj. €
% Yhteensä
milj. €
% Yhteensä
milj. kpl
% Kirjakaupoille
milj. €
% Muille vähittäis-
kaupoille milj. €
% Tukkumyyjille
milj. €
% Jälleenmyyjille
yht. milj. €
% Suoramyynti
milj. €
% Yhteensä
milj. €
% Yhteensä
milj. kpl
%
Kaunokirjallisuus 2,8 - 0,7 - 2,0 - 5,5 - 0,9 - 6,5 - 0,9 - 2,6 -7,1 0,7 -3,0 1,3 -34,2 4,6 -16,9 0,7 -26,8 5,3 -18,4 0,8 -15,9 2,9 +13,7 0,7 -0,6 1,4 +5,2 5,1 +10,5 0,5 -26,9 5,6 +5,7 0,9 +17,4
Kotimainen 1,2 - 0,3 - 0,7 - 2,3 - 0,2 - 2,5 - 0,3 - 0,9 -19,7 0,2 -40,4 0,5 -29,8 1,7 -26,6 0,4 +56,1 2,0 -18,7 0,3 -16,7 1,0 +3,6 0,2 +19,5 0,5 -2,8 1,8 +7,4 0,2 -34,6 2,0 -0,3 0,3 +14,4
Käännetty 1,6 - 0,4 - 1,3 - 3,3 - 0,7 - 4,0 - 0,6 - 1,6 +2,2 0,5 +25,8 0,8 -36,7 2,9 -10,3 0,3 -55,7 3,2 -18,1 0,5 -15,4 1,9 +19,6 0,4 -7,9 0,9 +10,4 3,3 +12,3 0,3 -17,6 3,6 +9,5 0,6 +19,2
Sarjakuvat 0,3 - 0,2 - 1,5 - 1,9 - 0,6 - 2,5 - 0,3 - 0,2 -19,1 0,1 -40,0 1,0 -34,3 1,3 -32,7 0,3 -54,2 1,6 -37,8 0,3 -11,5 0,2 -12,5 0,1 -11,1 1,3 +33,9 1,6 +22,0 0,1 -66,5 1,7 +6,6 0,4 +28,9
Lasten- ja nuortenkirjat 1,5 - 0,5 - 1,1 - 3,2 - 1,9 - 5,1 - 0,7 - 1,8 +22,4 0,6 +21,0 0,9 -23,3 3,3 +5,6 1,6 -18,0 4,9 -3,4 0,7 -9,6 1,9 +6,6 0,6 -5,0 0,7 -19,0 3,3 -0,9 1,6 +1,7 5,0 +0,8 0,7 +8,3
Lastenkirjat 1,1 - 0,4 - 0,8 - 2,4 - 1,6 - 4,0 - 0,6 - 1,5 +29,7 0,6 +29,7 0,7 -13,9 2,7 +15,1 1,5 -10,0 4,2 +4,9 0,6 -7,7 1,4 -1,4 0,5 -11,8 0,5 -20,2 2,5 -6,6 1,4 -3,2 4,0 -5,4 0,6 +1,1
Nuortenkirjat 0,4 - 0,1 - 0,4 - 0,8 - 0,3 - 1,1 - 0,1 - 0,4 -0,8 0,1 -26,3 0,2 -43,5 0,6 -22,7 0,1 -59,0 0,7 -33,0 0,1 -21,3 0,5 +39,5 0,1 +59,8 0,2 +7,7 0,8 +31,6 0,2 +56,1 1,0 +35,8 0,1 +60,0
Tietokirjat 4,6 - 1,0 - 1,3 - 7,0 - 3,2 - 10,3 - 0,9 - 4,8 +4,9 1,0 -1,2 1,2 -8,8 7,1 +1,5 2,5 -22,5 9,6 -6,8 0,8 -2,1 4,7 -1,4 0,9 -12,7 1,1 -7,4 6,9 -3,7 1,9 -22,3 8,8 -8,5 0,8 +0,1
Painetut kirjat yhteensä 9,1 - 2,4 - 6,0 - 17,7 - 6,7 - 24,4 - 2,9 - 9,4 +3,4 2,4 0,0 4,4 -26,5 16,4 -7,3 5,0 -24,6 21,4 -12,4 2,6 -9,6 9,8 +4,0 2,2 -7,3 4,5 +3,2 16,8 +2,9 4,1 -17,7 21,0 -1,7 2,9 +10,8
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita 1,2 - 0,2 - 0,7 - 2,1 - 0,1 - 2,2 - 0,6 - 1,1 -11,7 0,2 -0,2 0,6 -19,1 1,9 -12,8 0,0 -50,3 1,9 -13,8 0,6 -6,7 1,1 +6,2 0,1 -45,9 0,6 +1,7 1,9 -1,0 0,0 +60,1 1,9 -0,1 0,6 +5,8

% tarkoittaa muutosprosenttia edelliseen vuoteen

Sähköiset julkaisut

Sähköiset julkaisut

Arvonlisäveroton nettomyynti milj. €

2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1 2015 Q1
Aika
milj. €
% Aika
milj. kpl
% Kappale
milj. €
% Kappale
milj. kpl
% Aika + kpl
milj. kpl
% Käytt.määrä
milj. €
% Kaikki yht.
milj. €
% Aika
milj. €
% Aika
milj. kpl
% Kappale
milj. €
% Kappale
milj. kpl
% Aika + kpl
milj. kpl
% Käytt.määrä
milj. €
% Kaikki yht.
milj. €
% Aika
milj. €
% Aika
milj. kpl
% Kappale
milj. €
% Kappale
milj. kpl
% Aika + kpl
milj. kpl
% Käytt.määrä
milj. €
% Kaikki yht.
milj. €
%
Sähkökirjat yhteensä - - - - - - - - - - - - 0,1 - - - - - - - - - - - - - 0,2 +36,7 - - - - - - - - - - - - 0,2 +46,3
Kaunokirjallisuus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tietokirjat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Äänikirjat yhteensä - - - - - - - - - - - - 0,3 - - - - - - - - - - - - - 0,2 -36,9 - - - - - - - - - - - - 0,2 +22,3
Kaunokirjallisuus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lasten- ja nuortenkirjat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tietokirjat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ammatilliset digikirjastot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fyysiset tallenteet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sähköiset julkaisut yhteensä - - - - - - - - - - - - 0,4 - - - - - - - - - - - - - 0,4 -15,9 - - - - - - - - - - - - 0,5 +33,4
Josta kustantajan suoramyyntiä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

% tarkoittaa muutosprosenttia edelliseen vuoteen