Neljännesvuositilasto 2018Q1

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Painetut kirjat 21 372 21 004 -1,7 19 141 -8,9 18 983 -0,8 18 915 -0,4

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä2 947 -2,0 792 -5,3 747 -35,0 4 487 -16,1 186 -54,7 4 674 -18,8 571 -27,5
Kotimainen1 080 +6,1 299 +6,4 311 -31,9 1 691 -7,5 64 -28,9 1 756 -8,5 236 -1,7
Käännetty1 867 -6,0 493 -11,0 435 -37,2 2 796 -20,5 121 -62,2 2 917 -24,0 334 -39,1
Sarjakuvat158 +17,9 54 -6,9 824 -8,5 1 036 -5,4 111 -14,0 1 148 -6,2 171 -15,3
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä2 007 +23,6 637 -13,7 744 -16,7 3 390 +3,6 910 +39,4 4 300 +9,5 618 +19,5
Lastenkirjat1 479 +19,6 552 -12,7 565 -17,8 2 597 +1,0 861 +34,3 3 459 +7,7 497 +14,5
Nuortenkirjat527 +36,2 85 -19,8 179 -13,1 792 +13,0 49 +308,3 841 +18,0 120 +46,3
Tietokirjat4 868 +13,9 757 -15,6 748 -34,4 6 375 -4,9 2 418 +76,4 8 793 +8,9 635 -20,2
Painetut kirjat yhteensä9 981 +10,4 2 242 -11,4 3 065 -25,0 15 289 -6,9 3 626 +41,4 18 915 -0,4 1 996 -13,4
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita727 -13,9 211 -14,6 148 -53,6 1 087 -23,8 9 -43,8 1 096 -24,0 283 -32,6
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä83   106   320   72   179   41   445  
Kaunokirjallisuus47   15   183   56   72   20   251  
Lasten- ja nuortenkirjat19   85   10   2   88   8   38  
Tietokirjat16   5   126   12   18   13   155  
Sähköiset äänikirjat yhteensä470   141   151   36   178   14   636  
Kaunokirjallisuus308   79   112   26   106   10   431  
Lasten- ja nuortenkirjat71   37   15   3   40   2   88  
Tietokirjat90   24   23   6   31   2   116  
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   8 689   8 689  
Fyysiset tallenteet0   0   84   12   12   0   84  
Sähköiset julkaisut yhteensä553   248   555   122   370   8 746   9 855  
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   62   0   0   8 689   8 751  

Muutokset aiempaan:

Aikaisempien vuosien kanssa vertailukelpoisia ovat vain sähkökirjojen myynti kaikki yhteensä ja sähköisten äänikirjojen (aiemmin ladattavat äänikirjat) myynti kaikki yhteensä.

Ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Fyysisten tallenteiden (aiemmin äänikirjat tallenteina) myyntiin sisältyvät vuoden 2018 alusta lukien sekä äänikirjat että multimediajulkaisut.

Uudet termit:

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi Storytel ja BookBeat) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä (usein kirjastojen käyttämä).

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.