Neljännesvuositilasto 2018Q1-Q2

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2014Q1-Q2 2015Q1-Q2 2016Q1-Q2 2017Q1-Q2 2018Q1-Q2
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 42 691 41 514 -2,8 38 676 -6,8 36 841 -4,7 52 338 *
Painetut kirjat 41 805 40 531 -3,0 37 692 -7,0 35 215 -6,6 36 123 +2,6
Sähköiset julkaisut 886 983 +10,9 984 +0,1 1 626 +65,2 16 214 *

* Sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä 2018Q1-Q2 eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä4 494 -26,8 1 915 -25,0 2 655 +42,1 9 065 -14,2 557 -50,4 9 623 -17,7 1 264 -19,3
Kotimainen1 801 -26,8 851 -21,7 1 087 +41,2 3 740 -13,4 292 +18,7 4 032 -11,7 511 -4,7
Käännetty2 692 -26,9 1 064 -27,4 1 568 +42,7 5 325 -14,7 265 -69,7 5 591 -21,5 753 -26,9
Sarjakuvat229 -10,5 97 -1,0 1 708 -8,0 2 036 -8,0 203 -8,6 2 239 -8,0 347 -15,0
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä2 857 -11,4 1 354 -3,3 2 575 +74,9 6 787 +11,3 1 537 +58,6 8 324 +17,8 1 181 +18,9
Lastenkirjat2 140 -15,2 1 111 -10,8 1 847 +57,5 5 100 +3,2 1 457 +53,9 6 557 +11,3 931 +8,8
Nuortenkirjat716 +2,4 243 +56,8 728 +143,5 1 687 +46,3 80 +281,0 1 767 +50,5 250 +82,5
Tietokirjat7 026 -6,3 1 561 -30,7 2 973 +72,6 11 561 +0,8 4 375 +71,2 15 936 +13,6 1 197 -11,9
Painetut kirjat yhteensä14 607 -14,7 4 929 -21,8 9 913 +43,2 29 450 -2,9 6 673 +37,0 36 123 +2,6 3 991 -7,8
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita1 440 -14,7 444 -15,9 471 -18,8 2 356 -15,7 39 +30,0 2 395 -15,3 689 -19,3
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä196   218   636   132   350   97   931  
Kaunokirjallisuus118   36   374   104   141   50   542  
Lasten- ja nuortenkirjat41   169   21   4   174   20   83  
Tietokirjat37   12   241   23   35   27   305  
Sähköiset äänikirjat yhteensä1 218   361   337   89   450   42   1 598  
Kaunokirjallisuus792   202   264   71   273   28   1 085  
Lasten- ja nuortenkirjat190   95   29   6   101   7   228  
Tietokirjat235   63   43   11   75   5   284  
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   13 519   13 519  
Fyysiset tallenteet0   0   165   20   20   0   165  
Sähköiset julkaisut yhteensä1 415   580   1 139   241   822   13 659   16 214  
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   117   1   1   13 519   13 637  

Muutokset aiempaan:

Aikaisempien vuosien kanssa vertailukelpoisia ovat vain sähkökirjojen myynti kaikki yhteensä ja sähköisten äänikirjojen (aiemmin ladattavat äänikirjat) myynti kaikki yhteensä.

Ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.

Fyysisten tallenteiden (aiemmin äänikirjat tallenteina) myyntiin sisältyvät vuoden 2018 alusta lukien sekä äänikirjat että multimediajulkaisut.

Uudet termit:

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi Storytel ja BookBeat) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä (usein kirjastojen käyttämä).

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.