Neljännesvuositilasto 2020Q1-Q2

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1 - 2019Q1-Q2 - 2019Q1-Q3 - 2019Q1-Q4 - 2020Q1 - 2020Q1-Q2

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2016Q1-Q2 2017Q1-Q2 2018Q1-Q2 2019Q1-Q2 2020Q1-Q2
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 38 676 36 841 -4,7 52 338 * 52 185 -0,3 58 074 +11,3
Painetut kirjat 37 692 35 215 -6,6 36 123 +2,6 32 024 -11,3 31 726 -0,9
Sähköiset julkaisut 984 1 626 +65,2 16 214 * 20 160 +24,3 26 348 +30,7

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.
Vuosien 2018, 2019 ja 2020 myynnit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä4 419 +2,0 1 457 +1,2 3 635 +11,4 9 511 +5,2 726 +16,5 10 237 +6,0 1 214 +2,8
Kotimainen1 645 -5,4 669 +4,7 1 467 +6,1 3 649 -3,0 235 -7,1 3 885 -3,2 432 -6,5
Käännetty3 225 +24,3 787 -1,7 2 167 +15,2 5 862 +11,1 490 +32,8 6 352 +12,5 781 +8,6
Sarjakuvat152 -21,6 33 +73,7 254 -17,3 439 -15,9 66 -25,8 506 -17,2 97 -17,1
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä2 600 -3,1 1 307 +12,8 2 932 +13,8 6 840 +6,5 248 -61,8 7 089 +0,3 864 +6,3
Lastenkirjat1 925 -5,5 1 183 +15,5 2 338 +15,1 5 448 +6,9 221 -43,9 5 669 +3,3 725 +14,7
Nuortenkirjat675 +4,8 123 -8,9 593 +9,0 1 392 +5,1 27 -89,4 1 419 -10,1 139 -22,8
Tietokirjat6 281 -11,3 1 353 +10,8 2 694 +3,8 10 318 -5,3 3 574 -5,5 13 892 -5,4 1 034 -4,5
Painetut kirjat yhteensä13 453 -5,9 4 151 +8,1 9 516 +8,8 27 110 +0,9 4 615 -10,3 31 726 -0,9 3 209 +0,4
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita1 305 -2,3 53 -1,9 1 101 +14,0 2 460 +4,4 15 -79,7 2 476 +1,8 716 -3,0
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä1 205 +141,0 373 +76,8 986 +65,4 210 +61,5 583 +71,0 273 +206,7 2 464 +107,8
Kaunokirjallisuus818 +163,9 223 +147,8 554 +43,9 125 +27,6 349 +85,6 98 +139,0 1 472 +99,7
Lasten- ja nuortenkirjat135 +132,8 63 -21,3 45 +136,8 38 +660,0 101 +18,8 36 +157,1 216 +134,8
Tietokirjat251 +91,6 86 +109,8 386 +102,1 46 +76,9 132 +94,1 138 +318,2 775 +117,7
Aänikirjat yhteensä8 596 +126,2 3 354 +191,1 911 +104,7 215 +85,3 3 569 +181,5 167 +74,0 9 675 +122,8
Kaunokirjallisuus3 953 +108,8 1 122 +126,7 541 +68,5 126 +40,0 1 248 +113,0 77 +51,0 4 573 +101,8
Lasten- ja nuortenkirjat2 427 +186,5 1 508 +288,7 92 +155,6 34 +277,8 1 543 +288,7 32 +39,1 2 552 +181,1
Tietokirjat2 215 +109,0 722 +170,4 277 +218,4 55 +243,8 777 +173,6 56 +166,7 2 549 +118,2
Ammatilliset digikirjastot64   0   0   0   0   14 017 -2,9 14 082 -2,5
Fyysiset tallenteet0   0   126 -32,6 15 -31,8 15 -31,8 0   126 -32,6
Sähköiset julkaisut yhteensä9 866 +129,4 3 727 +173,4 2 024 +64,7 441 +64,6 4 168 +155,5 14 457 -1,2 26 348 +30,7
Josta kustantajan suoramyyntiä64   0   63 +950,0 0   0   3 437 -69,3 3 565 -68,1

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi BookBeat, Nextory ja Storytel) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä.