Neljännesvuositilasto 2020Q1-Q3

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1 - 2019Q1-Q2 - 2019Q1-Q3 - 2019Q1-Q4 - 2020Q1 - 2020Q1-Q2 - 2020Q1-Q3

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2016Q1-Q3 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3 2019Q1-Q3 2020Q1-Q3
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 61 418 59 214 -3,6 81 699 * 77 703 -4,9 87 625 +12,8
Painetut kirjat 59 810 56 510 -5,5 60 455 +7,0 50 942 -15,7 51 206 +0,5
Sähköiset julkaisut 1 608 2 704 +68,2 21 244 * 26 760 +26,0 36 419 +36,1

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.
Vuosien 2018, 2019 ja 2020 myynnit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä7 508 +0,4 2 638 +12,5 6 076 +14,8 16 223 +7,3 896 +3,5 17 119 +7,1 1 832 +1,7
Kotimainen3 019 -8,9 1 348 +16,0 2 700 +11,6 7 069 +2,5 433 +11,3 7 502 +3,0 714 -5,6
Käännetty4 488 +7,9 1 289 +9,1 3 375 +17,4 9 154 +11,4 463 -2,9 9 617 +10,6 1 117 +7,0
Sarjakuvat258 -15,1 44 +7,3 427 -11,2 730 -11,7 95 -24,0 825 -13,4 157 -11,8
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä4 504 -0,1 2 204 +20,1 4 898 +12,7 11 608 +8,6 358 -48,0 11 966 +5,2 1 427 +11,0
Lastenkirjat3 316 -3,7 1 917 +17,8 3 934 +13,2 9 168 +7,3 311 -30,6 9 480 +5,4 1 186 +14,1
Nuortenkirjat1 188 +12,0 287 +39,3 964 +10,4 2 440 +13,9 46 -80,8 2 486 +4,4 241 -2,0
Tietokirjat10 285 -8,5 2 199 +1,1 4 062 -5,7 16 547 -6,6 4 747 -3,3 21 294 -5,9 1 585 -3,8
Painetut kirjat yhteensä22 557 -4,1 7 086 +10,8 15 465 +7,2 45 109 +1,7 6 096 -7,5 51 206 +0,5 5 002 +1,8
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita1 827 -6,3 71 +7,6 1 540 +18,3 3 439 +3,6 22 -75,3 3 462 +1,6 968 -1,5
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä1 990 +135,8 607 +89,7 1 449 +51,7 300 +53,8 907 +75,8 355 +151,8 3 795 +95,5
Kaunokirjallisuus1 394 +148,9 372 +129,6 848 +37,9 190 +28,4 563 +81,0 130 +103,1 2 372 +91,3
Lasten- ja nuortenkirjat212 +155,4 101 +9,8 60 +106,9 42 +500,0 144 +45,5 44 +131,6 317 +140,2
Tietokirjat383 +91,5 133 +104,6 541 +74,5 66 +69,2 199 +89,5 181 +217,5 1 105 +94,5
Aänikirjat yhteensä14 014 +115,7 5 469 +170,9 1 577 +118,7 388 +125,6 5 858 +167,4 212 +60,6 15 804 +115,0
Kaunokirjallisuus7 017 +111,5 1 927 +122,8 928 +78,5 210 +60,3 2 138 +114,4 103 +49,3 8 049 +106,0
Lasten- ja nuortenkirjat3 500 +131,0 2 361 +231,6 165 +179,7 77 +492,3 2 438 +236,3 39 +21,9 3 704 +130,5
Tietokirjat3 496 +110,0 1 180 +167,6 475 +236,9 100 +284,6 1 280 +173,5 69 +130,0 4 041 +120,0
Ammatilliset digikirjastot84   0   0   0   0   16 552 -3,8 16 636 -3,3
Fyysiset tallenteet0   0   182 -29,2 19 -32,1 19 -32,1 0   182 -29,2
Sähköiset julkaisut yhteensä16 089 +119,1 6 077 +159,7 3 210 +66,0 708 +78,8 6 785 +147,9 17 119 -2,1 36 419 +36,1
Josta kustantajan suoramyyntiä84   0   85   0   0   16 552 +9,5 16 721 +10,6

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi BookBeat, Nextory ja Storytel) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä.