Neljännesvuositilasto 2019Q1-Q3

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1 - 2019Q1-Q2 - 2019Q1-Q3

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2015Q1-Q3 2016Q1-Q3 2017Q1-Q3 2018Q1-Q3 2019Q1-Q3
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 66 151 61 418 -7,2 59 214 -3,6 81 699 * 77 703 -4,9
Painetut kirjat 64 633 59 810 -7,5 56 510 -5,5 60 455 +7,0 50 942 -15,7
Sähköiset julkaisut 1 518 1 608 +5,9 2 704 +68,2 21 244 * 26 760 +26,0

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.
Vuoden 2019 myynnit ovat vertailukelpoiset vuoden 2018 myyntien kanssa.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä7 475 -2,7 2 344 -24,8 5 294 +15,2 15 114 -1,8 866 -51,3 15 981 -6,9 1 801 -7,8
Kotimainen3 315 -0,8 1 162 -21,4 2 420 +14,5 6 897 -0,5 389 -62,8 7 287 -8,7 756 -6,6
Käännetty4 160 -4,1 1 182 -27,8 2 874 +15,8 8 216 -2,9 477 -34,8 8 693 -5,4 1 044 -8,7
Sarjakuvat304 -15,6 41 -74,2 481 -82,5 827 -74,7 125 -57,9 953 -73,3 178 -66,6
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä4 507 -9,6 1 835 -18,9 4 347 -1,5 10 690 -8,3 689 -68,9 11 379 -18,0 1 286 -27,0
Lastenkirjat3 445 -9,2 1 628 -11,1 3 474 +6,0 8 548 -4,0 448 -78,9 8 997 -18,4 1 039 -25,3
Nuortenkirjat1 061 -10,8 206 -52,3 873 -23,2 2 142 -22,3 240 +147,4 2 382 -16,6 246 -33,9
Tietokirjat11 235 -9,9 2 174 -31,2 4 307 +3,6 17 717 -10,5 4 911 -21,7 22 629 -12,4 1 648 -13,9
Painetut kirjat yhteensä23 522 -7,8 6 396 -26,5 14 431 -9,3 44 350 -11,5 6 592 -37,6 50 942 -15,7 4 913 -20,3
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita1 949 -8,7 66 -89,7 1 302 +84,4 3 318 -4,8 89 +61,8 3 408 -3,7 983 -1,4
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä844 +119,2 320 -6,7 955 -3,3 195 -6,3 516 -6,2 141 0,0 1 941 +28,1
Kaunokirjallisuus560 +134,3 162 +118,9 615 +4,9 148 -10,3 311 +30,1 64 -13,5 1 240 +37,8
Lasten- ja nuortenkirjat83 +18,6 92 -62,3 29 -14,7 7 -12,5 99 -60,9 19 -26,9 132 +0,8
Tietokirjat200 +163,2 65 +160,0 310 -15,5 39 +14,7 105 +75,0 57 +42,5 568 +17,6
Aänikirjat yhteensä6 498 +165,3 2 019 +177,3 721 +34,5 172 +14,7 2 191 +149,3 132 +91,3 7 351 +140,6
Kaunokirjallisuus3 317 +127,2 865 +129,4 520 +25,0 131 +9,2 997 +100,6 69 +53,3 3 907 +103,3
Lasten- ja nuortenkirjat1 515 +236,7 712 +242,3 59 +22,9 13 +30,0 725 +231,1 32 +166,7 1 607 +214,5
Tietokirjat1 665 +209,5 441 +208,4 141 +101,4 26 +36,8 468 +188,9 30 +172,7 1 837 +195,8
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   17 209 +4,8 17 209 +4,8
Fyysiset tallenteet0   0   257 +2,4 28 -3,4 28 -3,4 0   257 +2,4
Sähköiset julkaisut yhteensä7 342 +159,1 2 340 +118,3 1 934 +8,9 396 +2,1 2 737 +87,6 17 483 +5,1 26 760 +26,0
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 15 118 -7,9 15 118 -9,0

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi BookBeat, Nextory ja Storytel) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä.