Neljännesvuositilasto 2020Q1-Q4

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1 - 2019Q1-Q2 - 2019Q1-Q3 - 2019Q1-Q4 - 2020Q1 - 2020Q1-Q2 - 2020Q1-Q3 - 2020Q1-Q4

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2016 Q1-Q4 2017 Q1-Q4 2018 Q1-Q4 2019 Q1-Q4 2020 Q1-Q4
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 98 420 96 152 -2,3 121 471 * 115 022 -5,3 129 217 +12,3
Painetut kirjat 95 916 92 167 -3,9 95 152 +3,2 80 956 -14,9 82 597 +2,0
Sähköiset julkaisut 2 504 3 985 +59,1 26 319 * 34 066 +29,4 46 619 +36,8

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.
Vuosien 2018, 2019 ja 2020 myynnit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä12 224 +5,8 5 070 +15,1 7 404 +17,4 24 699 +10,9 1 437 +3,5 26 136 +10,5 2 645 +4,9
Kotimainen5 577 +0,9 2 771 +18,5 3 095 +11,9 11 444 +7,6 647 +8,7 12 091 +7,7 1 079 +0,9
Käännetty6 647 +10,4 2 298 +11,2 4 309 +21,7 13 255 +14,0 789 -0,6 14 045 +13,0 1 566 +7,9
Sarjakuvat443 -19,2 133 -8,9 556 -14,6 1 133 -15,8 131 -21,6 1 264 -16,5 219 -15,4
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä8 190 +1,4 4 700 +16,2 6 356 +16,3 19 246 +9,5 791 -22,3 20 038 +7,7 2 347 +10,9
Lastenkirjat6 205 +2,1 4 171 +16,9 5 090 +18,4 15 467 +10,9 723 0,0 16 190 +10,3 1 969 +14,7
Nuortenkirjat1 985 -0,4 528 +11,2 1 266 +8,8 3 779 +4,0 68 -76,9 3 848 -2,0 377 -5,8
Tietokirjat17 426 -6,1 4 643 +1,7 5 857 -1,3 27 927 -3,9 7 229 -11,1 35 157 -5,5 2 621 -0,8
Painetut kirjat yhteensä38 285 -1,1 14 547 +10,5 20 175 +9,9 73 007 +3,9 9 590 -10,4 82 597 +2,0 7 834 +3,9
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita2 495 -4,6 874 +810,4 2 251 +31,9 5 621 +27,2 28 -79,7 5 649 +23,9 1 266 +1,0
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä2 791 +125,6 833 +89,7 1 972 +37,8 432 +56,5 1 266 +77,1 547 +143,1 5 312 +83,6
Kaunokirjallisuus1 967 +139,0 509 +115,7 1 132 +27,9 252 +22,9 761 +72,6 183 +105,6 3 282 +82,5
Lasten- ja nuortenkirjat288 +166,7 139 +35,0 92 +130,0 88 +877,8 227 +100,9 59 +84,4 440 +143,1
Tietokirjat535 +74,8 185 +86,9 747 +47,9 91 +51,7 277 +73,1 304 +198,0 1 589 +73,9
Aänikirjat yhteensä20 037 +101,4 7 778 +148,8 2 370 +119,9 591 +140,2 8 369 +148,2 309 +66,1 22 750 +102,9
Kaunokirjallisuus10 327 +112,7 2 755 +118,5 1 359 +81,0 304 +65,2 3 059 +111,5 144 +54,8 11 831 +107,5
Lasten- ja nuortenkirjat4 562 +94,3 3 274 +187,7 245 +202,5 122 +577,8 3 396 +193,5 55 +14,6 4 863 +96,2
Tietokirjat5 147 +87,6 1 748 +140,8 798 +225,7 165 +292,9 1 913 +148,8 109 +147,7 6 055 +99,6
Ammatilliset digikirjastot96   0   0   0   0   18 236 -7,2 18 333 -6,7
Fyysiset tallenteet0   0   222 -29,5 22 -46,3 22 -46,3 0   222 -29,5
Sähköiset julkaisut yhteensä22 925 +105,0 8 612 +141,5 4 565 +61,6 1 046 +85,8 9 659 +133,9 19 093 -4,8 46 619 +36,8
Josta kustantajan suoramyyntiä96   0   164 +925,0 10   10   18 236 -7,2 18 499 -5,9

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi BookBeat, Nextory ja Storytel) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä.