Neljännesvuositilasto 2014Q1-Q2

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3

Neljännesvuositilasto (ent. pikatilasto) kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2013Q1-Q3 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3 2016Q1-Q3 2017Q1-Q3
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 75 714 67 513 -10,8 66 151 -2,0 61 418 -7,2 59 214 -3,6
Painetut kirjat 74 352 66 160 -11,0 64 633 -2,3 59 810 -7,5 56 510 -5,5
Sähköiset julkaisut 1 361 1 352 -0,7 1 518 +12,3 1 608 +5,9 2 704 +68,2

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Kirja-
kerhoille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä5 355 -6,7 1 441 -16,9 2 655 -24,1 281 -18,1 9 733 -14,0 1 496 -39,4 11 229 -18,5 1 659 -8,5
Kotimainen2 103 -3,9 576 -5,3 1 062 -20,9 153 +125,0 3 895 -7,5 709 -6,3 4 604 -7,3 634 +1,0
Käännetty3 252 -8,3 864 -23,3 1 592 -26,2 128 -53,3 5 838 -17,8 787 -54,0 6 625 -24,9 1 024 -13,5
Sarjakuvat327 -13,3 180 -23,4 2 772 -17,8 3 +200,0 3 283 -17,6 293 -63,2 3 577 -25,2 590 -18,2
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä3 233 +17,5 1 143 +10,8 1 927 -7,4 26 -21,2 6 330 +7,3 3 601 -9,4 9 932 +0,6 1 310 -5,3
Lastenkirjat2 494 +19,0 1 002 +14,9 1 492 +4,6 24 -25,0 5 014 +13,3 3 145 -5,2 8 160 +5,4 1 115 0,0
Nuortenkirjat739 +12,7 141 -11,3 434 -33,7 1 0,0 1 316 -10,6 455 -30,6 1 772 -16,7 194 -27,3
Tietokirjat8 384 +3,3 2 031 +10,9 1 963 -17,2 217 -52,5 12 597 -1,4 4 468 -19,4 17 066 -6,9 1 502 -4,3
Painetut kirjat yhteensä17 301 +1,8 4 795 -0,8 9 318 -17,7 529 -36,6 31 944 -6,0 9 860 -22,9 41 805 -10,6 5 062 -7,8
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita2 195 -6,5 401 -9,5 1 205 -8,7 30 -3,2 3 832 -7,5 84 -27,0 3 917 -8,1 1 246 +1,3
Sähköiset kirjatKirja-
kaupoille
Muille
jälleenmyyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Sähköiset julkaisut yhteensä344 -4,4 321 +24,9 666 +7,8 219 +20,3 886 +8,7 148 +26,5
Äänikirjat tallenteina205 +20,6 143 -8,9 348 +6,1 159 -10,7 507 0,0 80 +40,4
Ladattavat äänikirjat25 0,0 48 +71,4 73 +37,7 0   73 +37,7 14 +75,0
Sähkökirjat114 -30,5 129 +81,7 244 +3,8 60 +1900,0 304 +20,2 53 +3,9
Painetut ja sähköiset kirjat yhteensä17 646 +1,7 14 965 -13,3 32 611 -5,8 10 080 -22,3 42 691 -10,3 5 211 -7,0