Neljännesvuositilasto 2014Q1-Q4

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

2022Q1

Neljännesvuositilasto (ent. pikatilasto) kerätään osin suoraan logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2013 Q1-Q4 2014 Q1-Q4
1000 € 1000 € %
Yhteensä 115 976 106 285 -8,4
Painetut kirjat 113 983 104 149 -8,6
Sähköiset julkaisut 1 993 2 135 +7,1

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.
Vuosien 2018, 2019 ja 2020 myynnit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Kirja-
kerhoille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä15 010 -6,8 5 119 -23,6 5 231 -19,7 615 -1,8 25 977 -13,2 4 115 -28,2 30 092 -15,6 3 667 -11,4
Kotimainen7 771 -5,7 2 906 -23,2 2 343 -19,0 356 +52,8 13 377 -11,7 2 106 -11,8 15 484 -11,7 1 620 -9,7
Käännetty7 238 -7,9 2 213 -24,1 2 888 -20,2 259 -33,9 12 599 -14,8 2 008 -39,9 14 608 -19,4 2 047 -12,6
Sarjakuvat854 -22,6 491 -36,2 5 794 -14,0 6 -98,4 7 146 -20,4 618 -33,0 7 764 -21,6 1 327 -10,6
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä9 344 +12,5 3 640 +5,4 3 788 -10,1 216 +195,9 16 989 +5,9 7 556 -5,9 24 546 +2,0 3 292 -3,9
Lastenkirjat7 139 +10,0 3 227 +5,6 2 884 -3,6 212 +202,9 13 464 +6,8 6 631 +3,6 20 095 +5,7 2 796 -2,4
Nuortenkirjat2 204 +21,5 413 +3,5 904 -26,0 4 +100,0 3 525 +2,6 924 -43,1 4 450 -12,1 495 -12,1
Tietokirjat21 310 +3,2 6 377 +12,6 4 219 -16,8 511 -11,7 32 417 +1,4 9 329 -24,6 41 746 -5,8 3 557 -7,4
Painetut kirjat yhteensä46 519 +0,8 15 628 -5,8 19 033 -15,5 1 349 -17,9 82 531 -5,1 21 618 -20,1 104 149 -8,6 11 844 -8,1
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita4 137 -8,4 729 -4,7 2 130 -10,5 52 +4,0 7 049 -8,6 195 +0,5 7 244 -8,4 2 115 -4,8
Sähköiset kirjatKirja-
kaupoille
Muille
jälleenmyyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Sähköiset julkaisut yhteensä906 -2,2 909 +27,1 1 815 +10,5 320 -8,8 2 135 +7,1 364 -25,1
Äänikirjat tallenteina466 -2,3 340 -16,0 806 -8,7 259 -17,3 1 065 -11,0 136 -2,9
Ladattavat äänikirjat72 +24,1 158 +68,1 231 +51,0 0 -100,0 231 +49,0 52 +136,4
Sähkökirjat367 -5,7 410 +90,7 777 +28,4 61 +74,3 838 +30,7 175 -45,8
Painetut ja sähköiset kirjat yhteensä47 426 +0,7 36 921 -11,0 84 347 -4,8 21 938 -19,9 106 285 -8,4 12 209 -8,8