Neljännesvuositilasto 2019Q1-Q4

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1 - 2019Q1-Q2 - 2019Q1-Q3 - 2019Q1-Q4 - 2020Q1 - 2020Q1-Q2 - 2020Q1-Q3 - 2020Q1-Q4 - 2021Q1 - 2021Q1-Q2 - 2021Q1-Q3

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2015 Q1-Q4 2016 Q1-Q4 2017 Q1-Q4 2018 Q1-Q4 2019 Q1-Q4
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 104 984 98 420 -6,3 96 152 -2,3 121 471 * 115 022 -5,3
Painetut kirjat 102 733 95 916 -6,6 92 167 -3,9 95 152 +3,2 80 956 -14,9
Sähköiset julkaisut 2 250 2 504 +11,3 3 985 +59,1 26 319 * 34 066 +29,4

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.
Vuosien 2018, 2019 ja 2020 myynnit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä11 549 -2,1 4 406 -18,9 6 308 +17,0 22 264 -1,6 1 389 -48,9 23 653 -6,7 2 521 -9,5
Kotimainen5 527 -0,3 2 339 -19,0 2 765 +12,5 10 633 -2,4 595 -57,8 11 228 -8,7 1 069 -10,9
Käännetty6 021 -3,7 2 066 -18,8 3 542 +20,7 11 630 -0,9 794 -39,3 12 424 -4,7 1 451 -8,5
Sarjakuvat548 +3,8 146 -62,5 651 -81,9 1 346 -70,2 167 -58,5 1 514 -69,2 259 -65,5
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä8 073 -5,0 4 044 -8,4 5 464 +3,1 17 581 -3,5 1 018 -69,3 18 600 -13,6 2 117 -23,0
Lastenkirjat6 079 -1,4 3 569 -9,5 4 300 +8,0 13 948 -1,0 723 -77,4 14 672 -15,1 1 716 -25,8
Nuortenkirjat1 993 -14,5 475 +0,6 1 164 -12,0 3 633 -11,9 294 +160,2 3 927 -7,3 400 -8,7
Tietokirjat18 555 -15,1 4 565 -28,0 5 932 +6,4 29 053 -14,0 8 134 -15,0 37 188 -14,2 2 642 -17,1
Painetut kirjat yhteensä38 726 -9,3 13 163 -20,6 18 356 -7,6 70 246 -11,2 10 709 -33,1 80 956 -14,9 7 540 -20,4
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita2 616 -9,5 96 -87,8 1 707 +70,7 4 420 -5,5 138 +66,3 4 558 -4,3 1 254 -5,6
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä1 237 +102,5 439 -11,7 1 431 +3,8 276 -52,3 715 -33,6 225 +10,8 2 894 +31,9
Kaunokirjallisuus823 +121,2 236 +110,7 885 +8,7 205 +6,8 441 +44,6 89 -11,0 1 798 +39,7
Lasten- ja nuortenkirjat108 +2,9 103 -69,9 40 -13,0 9 -97,4 113 -83,4 32 -17,9 181 -5,2
Tietokirjat306 +128,4 99 +135,7 505 -2,5 60 +30,4 160 +81,8 102 +61,9 914 +27,7
Aänikirjat yhteensä9 948 +146,5 3 126 +162,9 1 078 +37,2 246 -74,3 3 372 +57,2 186 +66,1 11 213 +127,2
Kaunokirjallisuus4 855 +113,6 1 261 +115,6 751 +26,2 184 -58,7 1 446 +40,4 93 +32,9 5 701 +94,0
Lasten- ja nuortenkirjat2 348 +193,9 1 138 +218,8 81 +14,1 18 -94,2 1 157 +72,9 48 +108,7 2 478 +177,2
Tietokirjat2 743 +184,8 726 +195,1 245 +105,9 42 -78,9 769 +72,8 44 +131,6 3 033 +175,2
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   19 644 +4,5 19 644 +4,5
Fyysiset tallenteet0   0   315 -18,6 41 -19,6 41 -19,6 0   315 -18,6
Sähköiset julkaisut yhteensä11 185 +140,6 3 566 +111,5 2 825 +10,7 563 -64,5 4 129 +26,1 20 055 +4,9 34 066 +29,4
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   16 -93,5 0 -100,0 0 -100,0 19 644 +4,5 19 660 +3,2

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi BookBeat, Nextory ja Storytel) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä.