Neljännesvuositilasto 2020Q1

EI VERTAILUKELPOINEN VUOSITILASTON KANSSA

Neljännesvuositilasto kerätään osin logistiikkataloilta ja osin kustantajilta. Tiedot tulevat merkittävissä määrin eri toimijoilta kuin vuositilastossa, joten näitä kahta tilastoa ei voi siksi verrata toisiinsa. Neljännesvuositilasto on luonteeltaan kumulatiivinen eli kertoo siihen asti kertyneen myynnin vuoden alusta lähtien. Tilasto antaa trenditietoa markkinoiden kehityksestä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain.

Sähköisten julkaisujen myyntitilaston rakenne on muuttunut vuoden 2018 alusta lukien (Katso tarkemmin taulukon jälkeen).

2013Q1 - 2013Q1-Q2 - 2013Q1-Q3 - 2013Q1-Q4 - 2014Q1 - 2014Q1-Q2 - 2014Q1-Q3 - 2014Q1-Q4 - 2015Q1 - 2015Q1-Q2 - 2015Q1-Q3 - 2015Q1-Q4 - 2016Q1 - 2016Q1-Q2 - 2016Q1-Q3 - 2016Q1-Q4 - 2017Q1 - 2017Q1-Q2 - 2017Q1-Q3 - 2017Q1-Q4 - 2018Q1 - 2018Q1-Q2 - 2018Q1-Q3 - 2018Q1-Q4 - 2019Q1 - 2019Q1-Q2 - 2019Q1-Q3 - 2019Q1-Q4 - 2020Q1 - 2020Q1-Q2 - 2020Q1-Q3 - 2020Q1-Q4 - 2021Q1 - 2021Q1-Q2 - 2021Q1-Q3

Kokonaismyynti 1000 €, arvonlisäveroton nettomyynti julkaisumuodoittain

Painetut kirjat ja sähköiset julkaisut yhteensä.

2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1
1000 € 1000 € % 1000 € % 1000 € % 1000 € %
Yhteensä 19 650 19 702 +0,3 28 770 * 28 079 -2,4 30 492 +8,6
Painetut kirjat 19 141 18 983 -0,8 18 915 -0,4 15 644 -17,3 15 881 +1,5
Sähköiset julkaisut 509 719 +41,3 9 855 * 12 435 +26,2 14 611 +17,5

* Vuoden 2018 alusta alkaen sähköisten julkaisujen kokonaismyynti ja myynti yhteensä eivät ole vertailukelpoisia sitä aikaisempien vuosien kanssa, koska ammatilliset digikirjastot eivät ole aiemmin olleet mukana neljännesvuositilastossa.
Vuosien 2018, 2019 ja 2020 myynnit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Yleisen kirjallisuuden myynti 1 000€ ja 1 000 kpl

Klikkaamalla otsikkoriviä avautuu myynnin jakauma eri jakeluteille kaaviona.

Myynti jälleenmyyjille
Kirja-
kaupoille
Muille
vähittäis-
kaupoille
Tukku-
myyjille
Jälleenmyyjille
yhteensä
Suoramyynti Yhteensä € Yhteensä kpl
Painetut kirjat % % % % % % kpl %
Kaunokirjallisuus yhteensä1 855 +1,4 473 -44,0 1 767 +23,3 4 097 -0,3 167 +149,3 4 265 +2,1 534 -2,9
Kotimainen562 -5,5 156 -46,8 712 +27,4 1 431 -1,2 44 +12,8 1 475 -0,9 182 -3,7
Käännetty1 292 +4,7 317 -42,5 1 055 +20,7 2 665 +0,2 123 +355,6 2 789 +3,8 352 -2,5
Sarjakuvat86 -17,3 15 +150,0 124 -16,8 225 -13,5 30 -34,8 256 -16,3 47 -20,3
Lasten- ja nuortenkirjat yhteensä1 455 +12,7 582 +48,1 1 735 +21,4 3 773 +21,2 164 -30,2 3 938 +17,6 468 +33,7
Lastenkirjat1 125 +18,2 533 +67,6 1 408 +28,1 3 066 +29,4 154 -7,2 3 221 +27,0 400 +51,5
Nuortenkirjat329 -2,7 49 -33,8 327 -0,9 706 -5,0 10 -85,3 716 -11,8 67 -21,2
Tietokirjat3 471 -7,5 567 +1,8 1 533 -6,4 5 573 -6,3 1 848 -0,8 7 421 -5,0 539 -1,1
Painetut kirjat yhteensä6 868 -1,6 1 639 -9,1 5 161 +11,0 13 669 +1,8 2 211 0,0 15 881 +1,5 1 589 +5,6
Yleisestä kirjallisuudesta pokkareita609 -16,5 21 -92,2 535 +157,2 1 166 -3,3 6 -72,7 1 173 -4,6 349 -5,2
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Kappaleperusteinen
hinnoittelu
Aikaperusteinen
hinnoittelu
ja
kappaleperusteinen
hinnoittelu
yhteensä kpl
Käyttäjämäärähinnoittelu Kaikki
yhteensä €
Sähköiset julkaisut % kpl % % kpl % kpl % % %
Sähkökirjat yhteensä453 +77,0 139 +6,1 474 +49,1 91 +49,2 231 +19,7 91 +127,5 1 018 +65,5
Kaunokirjallisuus313 +112,9 88 +100,0 240 +42,0 55 +19,6 143 +58,9 31 +82,4 585 +75,1
Lasten- ja nuortenkirjat30 -14,3 14 -78,1 15 +87,5 15 +650,0 29 -56,7 12 +71,4 59 +15,7
Tietokirjat109 +49,3 36 +63,6 218 +54,6 20 +53,8 57 +58,3 46 +206,7 373 +62,2
Aänikirjat yhteensä3 465 +96,9 1 305 +151,4 357 +84,0 75 +41,5 1 381 +141,0 76 +90,0 3 899 +95,3
Kaunokirjallisuus1 652 +92,8 469 +112,2 224 +58,9 51 +27,5 520 +98,5 36 +80,0 1 913 +87,9
Lasten- ja nuortenkirjat811 +110,1 533 +206,3 27 +58,8 6 +50,0 539 +201,1 17 +54,5 857 +106,5
Tietokirjat1 001 +94,0 303 +146,3 105 +191,7 18 +125,0 321 +143,2 21 +162,5 1 128 +101,1
Ammatilliset digikirjastot0   0   0   0   0   9 624 -1,6 9 624 -1,6
Fyysiset tallenteet0   0   68 +47,8 11 +120,0 11 +120,0 0   68 +47,8
Sähköiset julkaisut yhteensä3 918 +94,2 1 445 +122,0 900 +60,7 178 +49,6 1 623 +110,5 9 791 -0,7 14 611 +17,5
Josta kustantajan suoramyyntiä0   0   5 +66,7 0   0   9 624 +5,8 9 629 +5,8

Termejä:

Äänikirjoihin sisältyvät ladattavat ja verkon kautta kuunneltavat äänikirjat.

Fyysisiin tallenteisiin sisältyvät sekä fyysisessä muodossa olevat äänikirjat että multimedia.

Ammatillinen digikirjasto on verkon kautta käytettävä kokonaisuus, johon sisältyy usein muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat juridiset ja lääketieteelliset digitaaliset julkaisukokonaisuudet.

Aikaperusteinen hinnoittelu tarkoittaa myyntiä Spotify-tyyppistä jakelutapaa käyttävälle jälleenmyyjälle (esimerkiksi BookBeat, Nextory ja Storytel) ja kustantajan myyntiä samalla tavoin suoraan loppuasiakkaalle.

Kappaleperusteinen hinnoittelu tarkoittaa yksittäisten teosten myyntiä jälleenmyyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle.

Käyttäjämäärähinnoittelu tarkoittaa yksittäisen teoksen tai lajitelman kattavan ryhmälisenssin myyntiä.