Oppimateriaalitilasto 2019/1-8

Oppimateriaalitilasto kerätään kahdesti vuodessa. Tiedot kerätään niiltä Suomen kustannusyhdistyksen jäsenkustantajilta, jotka julkaisevat oppimateriaaleja.

Syksyllä julkaistaan tiedot sähköisten ja paperisten oppimateriaalien nettomyynnistä ajalta 1.1.–31.8. Tammikuussa julkaistava tilasto sisältää koko edeltävän vuoden tiedot.

Tietoja ei voi suoraan verrata vuositilastoon keruutavan eroista johtuen.

Muut kuin peruskoulun oppimateriaalit (toinen aste ja muu oppimateriaali) ovat mukana tilastossa vuodesta 1-12/2019 alkaen. Sitä vanhemmat kokonaismyyntiluvut eivät ole vertailukelpoisia uudempien kanssa.

Vuosia vertailtaessa tulee huomioida oppivelvollisuuden laajentamisen vuonna 2021 tuomat muutokset. Sen jälkeen toisen asteen oppimateriaaleja hankkivat koulutuksen järjestäjät, mikä muutti hankintojen rytmitystä.

Oppimateriaalien myynti

Oppimateriaalimyynti

Arvonlisäveroton nettomyynti milj. €

2017/1-8 2018/1-8 2019/1-8
milj. € % milj. € % milj. € %
Peruskoulu 63,0 - 65,8 +4,4 67,0 +2,0
Painettu 59,1 - 60,8 +2,9 60,1 -1,0
Sähköinen 3,9 - 5,0 +27,4 6,9 +38,6
Alakoulu 38,7 - 38,8 +0,2 40,3 +3,8
Painettu 35,9 - 35,2 -2,1 35,5 +1,0
Sähköinen 2,8 - 3,6 +29,8 4,8 +31,4
Yläkoulu 24,2 - 26,9 +11,2 26,8 -0,7
Painettu 23,1 - 25,6 +10,7 24,6 -3,8
Sähköinen 1,1 - 1,4 +21,4 2,1 +57,6
Toinen aste yhteensä - - - - - -
Painettu - - - - - -
Sähköinen - - - - - -
Lukio - - - - - -
Painettu - - - - - -
Sähköinen - - - - - -
Ammatillinen toinen aste - - - - - -
Painettu - - - - - -
Sähköinen - - - - - -
Muut - - - - - -
Painettu - - - - - -
Sähköinen - - - - - -
Yhteensä 63,0 - 65,8 +4,4 67,0 +2,0
Painettu 59,1 - 60,8 +2,9 60,1 -1,0
Sähköinen 3,9 - 5,0 +27,4 6,9 +38,6

% tarkoittaa muutosprosenttia edelliseen vuoteen